Skip to content
Telefoon: +xx 000 0000 000 | Email: naam@provider.nl

Samenwerking

Fysiotherapeutenpraktijk FysioCuracao heeft een waardevolle samenwerking met de gezondheidszorg in Europa. De fysiotherapiepraktijk is een typische hedendaagse eerste lijnspraktijk, waar een zeer breed scala aan problemen worden behandeld. Zij streeft naar een volwaardig partnership in de primary health care. Herstel en revalidatie aan huis is een speerpunt en streven naar een anderhalflijnspraktijk.

De behandelingen vinden plaats in een modern, licht, ruim, hygiënisch, volledig ingericht praktijkgebouw, waar persoonlijke begeleiding centraal staat. Het fysiotherapeutenteam overtuigt haar mondiger wordende klanten van hun toegevoegde waarde. Hun ondernemerschap begint bij een goed onderbouwde en duidelijke visie, jezelf blijven profileren en een flinke dosis durf.

 

Deskundig

Leidend is het keurmerk Fysio-EPD, waarin de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen snel en adequaat verwerkt worden. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en richtlijnen worden daarmee eenvoudig ingevoerd. Door het gebruik van actuele zorgstandaarden wordt vanzelf transparant gehandeld. Het inzicht in het resultaat van de zorg leidt daarna tot doelmatiger handelen. De bijhorende administratieve last vermindert door het steeds aanpassen van de software. Onze fysiotherapeuten hebben zich gespecialiseerd en met onze samenwerkingsverbanden kunnen wij instaan voor kwaliteit en doelmatigheid. Om kwaliteit te garanderen stellen wetenschappelijke verenigingen kwaliteitsnormen op. Wij willen daar zo goed mogelijk aan voldoen, terwijl verzekeraars over onze schouders meekijken

De fysiotherapeutenpraktijk FysioCuracao is lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en opgenomen in de Kwaliteitsregisters.

 

Voorbereid op de toekomst

Wij zijn voorbereid op de veranderingen in de nabije toekomst. E—health en zelfmanagement is een veelbelovende ontwikkeling die wij direct kunnen toepassen.

De bijhorende scholing kan deels in onze opleidingspraktijk plaatsvinden.